Feest van de Kruisverering (14 september)


 

FEEST VAN DE KRUISVERHEFFING

14 september  

zenon1

De moeder van Keizer Constantijn had zich laten dopen in 313 en ondernam een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Zij zou daar, aldus de legende, bij Golgota drie kruisen hebben aangetroffen. Toen een doodzieke vrouw een van deze drie kruisen aanraakte en vervolgens genas, zou bisschop Makarius dit als het kruis van Christus hebben erkend en sedertdien werd het als zodanig vereerd. Het feest stelt de verering van het kruis als lijdenssymbool, als zegeteken en beschermend element van de Kerk centraal. “Immers, de prediking van het Kruis is wel een dwaasheid voor hen, die verloren gaan, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods” (1 Kor.1,18). De icoon toont Makarius terwijl hij, geflankeerd door diakens, het kruis vasthoudt.Op de voorgrond keizer Constantijn, tegenover hem zijn moeder Helena, vergezeld door hoogwaardigheidbekleders.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie