Aanroeping tot de Heilige Geest

 

AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST :

Kom, waarachtig licht

Kom, eeuwig leven.

Kom, Verborgen mysterie.

Kom, schat zonder naam.

Kom, onuitsprekelijke werkelijkheid.

Kom, wezen dat alle begrip te boven gaat.

Kom, eindeloze vreugde.

Kom, licht dat geen avond kent.

Kom, onfeilbare verwachting van alle geredden.

Kom, verheffer van de gevallenen.

Kom, opstanding van de doden.

Kom, almachtige, want onophoudelijk schept, herschept en verandert Gij alles, alleen door uw wil

Kom, onzichtbare, die door niemand kan aangeraakt of beroerd worden.

Kom, want Gij blijft steeds onbewogen en toch zijt Gij elk ogenblik i

beweging; Gij komt dicht bij ons die in de hel zijn en toch blijft Gij hoger dan de hemelen.

Kom, want uw naam vervult ons hart met verlangen en is steeds op onze lippen; toch weten wij niet en kunnen wij niet zeggen wie of hoe Gij zijt.

Kom, Eenzame voor de eenzamen.

Kom, want Gijzelf zijt het verlangen dat in mij leeft.

Kom, mijn adem en mijn leven.

Kom, troost van mijn nederige ziel.

Kom, mijn vreugde, mijn glorie, mijn eindeloze verrukking.

(H. Symeon de Nieuwe Theoloog)

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie