Grote Vrijdag

GROTE   VRIJDAG

 

Zalig hij die zorg draagt voor de hehoeftigen en de armen :

ten dage van onheil zal de Heer hem bevrijden.

 

Mijn vijanden spreken kwaad over Mij : wanneer zal Hij sterven

en zal Zijn Naam vergeten zijn ?

 

Zelfs Mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die Mijn Brood met Mij at

Heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.

 

Zoon van God, neem mij heden aan als deelgenoot van Uw mystiek Avondmaal.

Uw Mysterie zal ik niet verraden aan Uw vijanden.

Ik zal U geen kus geven  zoals Judas,

Maar evenals de rover belijd ik mijn geloof : gedenk

Mijner o Heer, in Uw Koninkrijk.

phn02

 

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie