Uit de oude doos : foto’s van de Athos….

 

 

athos1 001 (511 x 341)

 

 

 

 


Map van de berg Athos, gepubliceerd door AVPaschas, Ethene 1915-1916: 

athos1 002 (393 x 591)

 

 

 

 

 


 
Berg Athos vanuit het Westen.Onbekende publicist,1897-1898: 

 

athos1 003 (635 x 424)

 

 

 
De berg Athos vanuit het Oosten : -Juda S.Varsano, Thessaloniki,1904:

athos1 004 (664 x 443)

 

 

 
Monasterie van de Heilige Panteleimon : Juda S.Versano, Thessaloniki, 1904:

athos1 005 (594 x 396)

 

 

 
Monasterie Simonas Petra : Stephano Stournaras, Volos,1908:

athos1 006 (290 x 193)

 
Monasterie Zographou : G.Bader,1902:

athos1 007 (651 x 434)

 

 

 
Monasterie Simonospetra. Monniken met de nieuwe klokken na de brand van het katholikon, 1896:

athos1 008 (297 x 446)

 

 

 
De Oecumenische Patriarch Joakim III tijdens zijn bezoek aan de Athos
1900:

athos1 009 (439 x 659)

 

 
 

 
De Metropoliet van Athene bezoekt de Athos, vergezeld van een Athonietische politieman. Kafsokalyvia, 1908 :

athos1 010 (400 x 600)
 
 

 
De eerste celebratie van Pasen na de bevrijding van de Turken.1913:

athos1 012 (667 x 444)

 

 

 


 

 

Bezoek van de metropoliet van Thessaloniki Gennadios aan de Heilige Communio/Vatopadi klooster /1914 :

athos1 013 (293 x 195)
 

 
 
Drie monniken met soldaten van de Duitse bezettingsmacht.Karyes, Pasen 1941:

athos1 014 (674 x 448)

 

 


 

 

 

De priester-monnik van de skyte St.Anna (1895-1950) met een baard die reikt tot de grond.:

athos1 015 (429 x 645)

 

 

 

 

 


 

 

De diaken-monnik Nikandros van Vatopedi. Rond 1870.:

athos1 016 (394 x 591)
 
 

 
De abt van Simonos Petra en zijn opvolger met een kist relikwieën,voor een inzameling van fondsen om het monasterie te herbouwen.Ca1889

athos1 017 (411 x 616)
 

 
 
Serdarides, de gendarmen van de Athos.Begin 20e eeuw::

athos1 018 (665 x 443)

 

 

 
In de hoofdstraat van Karyes (hoofdstad). 1883

athos1 (680 x 453)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Karyes (hoofdstad) : (Stefanos Stournaras, Volos)1916

 

 PELGRIMSTOCHT naar de ATHOS -November 2006

PICT3929 (486 x 648)
Vertrek vanuit Ouranopolis

 

PICT3934 (648 x 486)

 

op weg naar de Athos

PICT3935 (648 x 486)

 

PICT3942 (648 x 486)

 

PICT3943 (648 x 486)

 

klooster Panteleimon vanop de boot

PICT3947 (648 x 486)

 

We komen aan ons eerste klooster : Panteleimon (Het Russisch klooster)

 

 

PICT3949 (648 x 486)

zicht op de klokketoren van Panteleimon (detail)

PICT3951 (648 x 486)

 

de kloostergebouwen

PICT3953 (648 x 486)

 

PICT3954 (486 x 648)

 

PICT3955 (648 x 486)

 

PICT3956 (648 x 486)
PICT3957 (648 x 486)

Paul en Bert aan het strand (Boven)

Kris en Bert (boven)

 

detail van het klooster Xenofontos : ons tweede klooster

PICT3960 (648 x 486)
Onze logeerkamer
PICT3963 (648 x 486)

PICT3969 (648 x 486)

 

 

De cellen van de monniken

PICT3971 (648 x 486)

 

Detail van het kloostergebouw Xenofontos

 

PICT3974 (648 x 486)

 

Xenofontos : ingang

 

PICT3980 (648 x 486)

 

PICT3981 (648 x 486)

 

Fresco’s in Xenofontos

PICT3982 (648 x 486)

 

PICT3983 (648 x 486)

 

PICT3985 (648 x 486)

 

De hoofdkerk van Xenofontos

PICT3992 (648 x 486)

 

 

PICT4001 (648 x 486)

 

In het haventje van de Athos – op weg naar Simonos Petra

 

PICT4002 (648 x 486)

 

 

PICT4009 (648 x 486)

 

De berg Athos (boven)

PICT40
12 (486 x 648)

 

 

 

 

Het monasterie Simonos Petra : ons derde klooster(boven en onder)

PICT4016 (486 x 648)

 

Begin van de klim naar het klooster

PICT4018 (648 x 486)

 

PICT4019 (648 x 486)

 

PICT4023 (648 x 486)

 

PICT4025 (648 x 486)

 

PICT4027 (648 x 486)

 

Onze logeerkamer in Simonos Petra

PICT4034 (648 x 486)

 

Een prachtig monasterie !!!

 

PICT4036 (648 x 486)

 

 

 

PICT4038 (648 x 486)

 

PICT4042 (648 x 486)

 

De Kerk van Simonos Petra : het katholikon

PICT4044 (648 x 486)

‘Hoe groot zijn Uw werken o Heer, Gij hebt alles met wijsheid gemaakt’

 

 

PICT4045 (648 x 486)

 

PICT4050 (648 x 486)

 

PICT4053 (648 x 486)

 

PICT4054 (648 x 486)

 

De auto van het monasterie om pelgrims op te halen – let op het kenteken :AO

PICT4064 (648 x 486)

 

Nogmaals de berg Athos

PICT4068 (648 x 486)

 

Terug in Ouranopolis : kennismaking met een Griekse vrouw..(en met onze eenzame vrouwen).

PICT4069 (648 x 486)

 

PICT4072 (648 x 486)

 

Maar ondertussen verbleven onze vrouwen in dit prachtig hotel !!

 

 

 

DE 12 GROTE FEESTEN BINNEN DE ORTHODOXIE

Pasen is hét feest der feesten. Daarbuiten worden er nog 12 andere feesten met luister gevierd. Deze zijn :

Pasen : het feest der feesten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


De geboorte van de Moeder Gods (8 september)

geboorte van Maria


De Kruisverheffing (14 september)

kruisverheffing

Opdracht van Maria in de Tempel (21 november)

opdracht van maria in de tempel14

Geboorte van Christus (25 december

geboorte van Jezus

Doopsel van Christus (6 januari)

doop van jezus2222

Opdracht van Jezus in de Tempel (2 februari)

Opdracht van Jezus in de tempel8

Bezoek van Engel Gabriël aan Maria

(25 maart)

bezoek van de engel aan Maria555

Intocht van Jezus in Jerusalem

(1 week voor Pasen)

intocht in jerusalem1

Hemelvaart van Christus

(40 dagen na Pasen)hemelvaart258


Pinksteren

(50 dagen na Pasen)

pinksteren 11

Transfiguratie op de Tabor

6 aug)

transfiguratie8

Ontslaping Moeder Gods

(15 augustus)

ontslaping moeder Gods11


WAT IS ORTHODOXIE ?

Orthodoxie, wat  ‘ recht geloven, rechte overtuiging’ betekent, is de Waarheid. En volgens de woorden van de Heer zelf  ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’, is de Heer zelf de belichaamde Waarheid. Slechts in de Persoon van Jezus kunnen we de Waarheid leren kennen, en daaruit volgt, dat wij slechts door Christus kunnen gered worden. Genade en Waarheid hebben in de persoon van Christus een op de verlossing gerichte betekenis.

 

Orthodoxie is de heilige overlevering van onze Kerk, de waarheid over God, over de mens geworden God, die tot ons gekomen is.

 

Orthodoxie is het rechte Geloof en de waarachtige aanbidding van God, het onvervalste Christendom, de ware Kerk die Christus voor het heil van de mensen heeft gesticht en verder leidt.

 

Na de zondenval verloor de mens Gods genade, hij verloor de band met God, met de Waarheid. Christus is de nieuwe Adam.De nakomelingen van Adam moeten de band met deze nieuwe Adam herstellen. Slechts in Christus vindt de mens het heil.

 

Wat is echter deze Waarheid, die Christus ons bracht, en waar wordt deze waarheid onvervalst bewaard ?

Het antwoord vinden wij in de Schrift, de Bijbel, waar de Kerk ‘ de zuil en de grondvesting van de Waarheid wordt genoemd’ (1 Tim.3,15)

 

De mens verlangt naar de Waarheid, dit wil zeggen, naar Christus – de mens geworden orthodoxie – en dit kan alleen via de Kerk, Zijn lichaam. De verlossing kunnen we alleen via de Kerk bekomen. In de Kerk vindt de mens zijn ware bestaan. Daarin vindt de mens opnieuw contact met God. In de Kerk vindt de mens de zin van zijn leven terug, en vooral zijn ware verhouding tot de overige mensheid en de schepping. De Apostel Paulus noemt de Kerk ‘ vervuld met Hem die alles in allen volmaakt’ . (Ef.1,21)

 

De verlossing, die Jezus ons gebracht heeft zet zich doorheen de geschiedenis verder. Daarom noemt Augustinus de Kerk ‘ de in de eeuwigheid voortzetting van Christus. Dat betekent , dat de Kerk Christus IS, die ook na zijn opstanding en hemelvaart, die wereld, door Zijn Heilige Geest ,verlost.

 

Er is geen Kerk zonder Christus, en er is geen Christus zonder de Kerk.

Christus als de volmaakte waarheid – orthodoxie, voert ons door de Kerk tot ons heil. Zo is de Kerk het fundament van de Waarheid.

 

Een Kerkvader noemde de Kerk de ‘samenkomst van de Rechtgelovigen’

 

De Kerk moet de Waarheid onvervalst bewaren. Daarom heeft de Kerk in haar geschiedenis al haar krachten gewijd om ketterijen te bekampen. De vervolgingen van de eerste kerk hebben de eenheid van de Kerk in het bewaren van de Waarheid niet bedreigd, integendeel, de vervolgingen hielpen de Kerk om nieuwe krachten op te doen. De ketterijen en dwaalleringen hebben haar echter veel pijn en lijden aangedaan, omdat een ketterij niets anders is dan een afwijking van de Waarheid. Zij bedreigt de Kerk door het lichaam van Christus, de Kerk in verdeeldheid te brengen, dus Christus zelf. Een Christen die niet volledig is, die niet de volle en ‘vleesgeworden  Waarheid’ is, is niet de reddende Christus.

 

De ketters hebben niet de ganse waarheid  verworpen, zij hebben Christus niet verworpen, maar zij hebben Hem ook niet in zijn heelheid, maar slechts in een deel van Hem aanvaardt. Arius bijvoorbeeld wees de menselijke natuur van Christus niet af, maar wel Zijn goddelijke natuur. Anderen aanvaardden dan weer zijn goddelijke natuur, maar wezen de menselijke natuur af.

 

De Kerkelijke Waarheid vormt een eenheid en volledigheid. De ketterij echter probeert de Waarheid van de kerkelijke overlevering op een fragmentarische wijze het bestaan van de gevallen mensheid te onderwerpen.

 

Zo had de strijd van de heilige Kerkvaders tegen de ketterijen tot doel, de ganse Waarheid te beschermen, wat heel belangrijk is voor de redding van de mensheid. Anderzijds om de mensen zelf in de Ark van de Kerk, het Lichaam van Christus te houden.

 

De Ker’k moet de overlevering van het geloof, zoals ze tot haar gekomen is, waar, zuiver en onvervalst bewaren . Anders wordt de Kerk een gewone menselijke organisatie of een politieke ideologie, en dit heeft niets meer met Christus Zijn kruisdood en Zijn verlossing te maken.