Macarius de Grote : Christenen moeten op alles gericht zijn….

border e5e42

MACARIUS DE GROTE

CHRISTENEN MOETENOP ALLES GERICHT ZIJN
EN MOGEN GEEN OORDEEL VELLEN
OVER WIE DAN OOK, NOCH OVER DE
PROSTITUEE NOCH OVER ZONDAARS NOCH OVER  WANORDELIJKE
PERSONEN. MAAR ZIJ MOETEN ALLE PERSONEN BEOORDELEN
MET EEN RECHTLIJNIG VERSTAND EN EEN ZUIVERE BLIK,
ZODAT HET VOOR ZO IEMAND BIJNA EEN
NATUURLIJKE EN VASTE HOUDING IS OM NOOIT IEMAND TE VERACHTEN
OF TE VOORDELEN OF IEMAND TE VERAFSCHUWEN OF MENSEN TE VERDELEN, OF
MENSEN IN CATEGORIEËN IN TE DELEN.

ST. MACARIUS DE GROTE
ORTHODOXE KERKVADERS

Ireneos van Lyon : De Heer heeft ons een teken gegeven…

border 94HT

Ireneos van Lyon

De Heer heeft ons een teken gegeven ‘zo diep als Sheol en zo hoog als de hemel’, zoals we niet hadden moeten durven hopen. Hoe hadden we kunnen verwachten een maagd met kind te zien, en in dit Kind een ‘God met ons’ te zien die in de diepten van de aarde zou neerdalen om het verloren schaap te zoeken, wat het schepsel betekent dat hij had gevormd, en dan weer op te stijgen om zijn Vader deze ‘mens’ [de mensheid] zo opnieuw te presenteren? –

Irenaeus van Lyon

Antonius de Grote : Wanneer hij bad in zijn cel…

border 43Df

ANTONIUS DE GROTE wanneer iki in mijn cel bad

Wanneer de gezegende Antonius in zijn cel bad, sprak een stem tot hem en zei: “Antonius, je bent nog niet op de maat gekomen van de leerlooier die in Alexandrië is.” Toen hij dit hoorde, kwam de oude man op en pakte zijn stok en haastte zich de stad in. Toen hij de leerlooier had gevonden.zei hij tegen hem: “Vertel me over je werk, want vandaag heb ik de woestijn verlaten en kom ik hier om je te zien.” Hij zei: “Ik ben me er niet van bewust dat ik iets goeds heb gedaan. Als ik ’s morgens opkom, voordat ik ga zitten om te werken, zeg ik dat de hele stad, klein en groot, naar het Koninkrijk van God zal gaan vanwege hun goede daden, terwijl ik alleen in eeuwige straf zal gaan vanwege mijn slechte daden. Elke avond spreek ik dezelfde woorden en geloof ze in mijn hart.” Toen de gezegende Antonius dit hoorde, zei hij: “Mijn zoon, je zit in je eigen huis en werkt goed, en je hebt de vrede van het Koninkrijk van God; maar ik breng al mijn tijd door in eenzaamheid zonder afleiding, en ik ben niet in de buurt gekomen van de maat van zulke woorden.’

Antonius de Grote

Matthew the Poor : Zie ik sta aan de deur en klop…

Mattew the Poor

“Zie, ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik naar hem toe komen en met hem dineren, en hij met Mij” (Openb. 3:20). Hoe vaak hebben we staan huilend naar de hemel te kijken waar we denken dat de Heer Jezus woont! Hij is aanwezig en staat voor ons, en alles wat ons ervan weerhoudt Hem tegen te komen is het gebrek aan waarneming van ons hart! Hoe vaak hebben we voor Hem gestaan en Hem gesmeekt om tot ons te spreken, in de hoop dat we Hem zouden horen, maar het was nutteloos! Hij blijft ons bij naam noemen; niets weerhoudt ons ervan Zijn stem te horen, behalve onze bezorgdheid over onze eigen dagelijkse problemen. De fout die we maken is dat we Hem willen zien te midden van de dagelijkse gebeurtenissen die mentale en emotionele leegte invullen. Maar in feite is de Heer nu aanwezig buiten al deze dingen, voorbij tijd en gebeurtenissen, die hij beheerst volgens Zijn eigen wijze plan. De alerte en eenvoudige ziel merkt de aanraking van Zijn hand op die het verhaal van zijn redding door de jaren heen en de opeenvolging van gebeurtenissen schrijft. Onze successen en mislukkingen werken op een positieve manier samen, geleid door de Almachtige voor onze redding. Tijdelijke verliezen zijn geen geestelijke verliezen, en moeilijkheden, verdriet, pijn en ziekte zijn de taal van de goddelijke voorzienigheid, de geheime code ervan, die, wanneer ontcijferd in de Geest, opstanding, vreugde en eeuwige heerlijkheid spelt.

Mattew the Poor, gezegende herinnering

Arch.Zacharias / S. Freedman

border 66FF

ARCHIMANDRIET ZACHARIAS
meditatie over een gesprek
met Vader Stephen Freeman

Troost elkaar
Mijn vrouw en ik (Het gaat hier over Vader Stephen Freeman) hadden de gelegenheid voor een ochtendgesprek met Archimandriet Zacharias van st. John’s Monastery in Essex tijdens onze recente reis naar Engeland. Het gesprek varieerde van algemeen tot privé. Eén segment is een constante meditatie voor mij sinds die ochtend. Het ging om comfort.
Vader Zacharias merkte op dat God ‘ons wil troosten’.

De Vader: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van genade en God van alle troost, (2Co 1:3 NKJ)
De Zoon is Zelf de Trooster, de Geest is “een andere Trooster” (Joh. 14:6).
Deze dynamiek gaat naar de kern van bekering, die in veel opzichten de wortel is van ons ware bestaan (zo ver verwijderd van een juridisch en moralistisch begrip). Want het is wanneer ons hart gebroken is en niet wegloopt of verbergt dat we God kunnen oproepen om ons te troosten. En dat doet hij.
Die troost is de gave van Zijn eigen leven in ons, een deel van Zijn eigen vreugde en liefde. De hardheid van ons hart creëert muren en obstakels die weigeren getroost te worden. In ons lijden en onze pijn sluiten we onszelf in en probeert het ego angstig te ontsnappen (wat de bron is van het grootste deel van onze zonde).

Lees verder Arch.Zacharias / S. Freedman

JOh.Chrysostomos : Laten we geen bittere rechters van anderen zijn…..

blob (3)

Laten we geen bittere rechters van anderen zijn, zodat we ook geen strikt verslag van ons krijgen. Want we hebben zonden die te groot zijn om een excuus te pleiten. En laten we daarom meer barmhartigheid tonen aan hen die onvergeeflijke zonden hebben begaan, zodat we ook van tevoren voor onszelf dezelfde genade kunnen neerleggen. En toch, hoe grootmoedig we ook mogen zijn, we zullen nooit in staat zijn om zo’n liefde voor de mens bij te dragen als we nodig hebben aan de hand van een God die de mens liefhebt.

Johannes Chrysostomos

Sophrony van Essex Woorden van eeuwig leven…

borderlkj

Sofrony van Essex :

Woorden van eeuwig leven

4-764x1024

Woorden van eeuwig leven door Vader Sophrony Sacharov

Archimandrite Sophrony Bron “Het maakt ons niet uit wat mensen van ons denken, of hoe ze ons behandelen. We zullen niet meer bang zijn om uit de gratie te raken. We zullen onze medemensen liefhebben zonder na te denken of ze van ons houden. Christus gaf ons het gebod om anderen lief te hebben, maar maakte er geen voorwaarde voor verlossing van dat ze ons lief zouden hebben. Inderdaad, we kunnen positief worden gehaat voor onafhankelijkheid van geest. Het is tegenwoordig essentieel om onszelf te kunnen beschermen tegen de invloed van degenen met wie we in contact komen. Anders lopen we het risico zowel geloof als gebed te verliezen. Laat de hele wereld ons afdoen als onwaardig voor aandacht, vertrouwen of respect – het maakt niet uit op voorwaarde dat de Heer ons accepteert. En omgekeerd: het zal ons niets opleveren als de hele wereld goed over ons denkt en onze lof zingt, als de Heer weigert bij ons te blijven. Dit is slechts een fragment van de vrijheid die Christus bedoelde toen Hij zei: ‘Gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden’ (Johannes 8.32). Onze enige zorg zal zijn om door te gaan in het woord van Christus, om Zijn discipelen te worden en op te houden dienaren van zonde te zijn.’ “Wie geen ervaring heeft met gebed, vindt het moeilijk te geloven hoe gebed de horizon van de geest verbreedt. Soms verteert gebed het hart als vuur; en wanneer het hart bezwijkt voor de brandende vlam, valt er onverwacht de dauw van goddelijke troost. Wanneer we ons zo bewust worden van onze zwakheid dat onze geest wanhoopt, op de een of andere manier, op een onbekende manier, verschijnt er een wonderlijk licht, dat het leven onverbeterlijk verkondigt. Wanneer de duisternis in ons zo verschrikkelijk is, dat we verlamd zijn van angst, zal hetzelfde licht van zwarte nacht een heldere dag maken. Wanneer we onszelf naar behoren veroordelen tot eeuwige schande en in doodsangst afdalen in de put, zal plotseling enige kracht van Boven onze geesten naar de hoogten tillen. Wanneer we overweldigd worden door het gevoel van ons eigen volkomen niets, vertwijnt het ongeschapen licht en brengt ons als zonen in het huis van de Vader. Hoe moeten deze contrasterende toestanden worden verklaard? Waarom rechtvaardigt onze zelfveroordeling ons voor God? Is het niet omdat er waarheid in deze zelfveroordeking zit en de Geest van Waarheid dus een plaats voor Zichzelf in ons vindt? Zelfs ver weg contact met het Goddelijke bevrijdt de ziel van alle passies, inclusief afgunst, die verachtelijke nakomelingen van trots. De man die doorgaat met een nederige mening over zichzelf zal meer kennis krijgen van de mysteries van de komende wereld. Hij zal verlost worden van de kracht van de dood.

Uit ‘His Life is Mine’ van Archimandrite Sophrony p.55,60, St Vladimir Seminary Press, Crestwood, New York 1977. Ned.vertaling : Kris Biesbroeck

 

Seraphim van Sarov

border 94HT

UIT HET LEVEN VAN ST. SERAPHIM VAN SAROV
Helen Kontsevitsj

74d3854e39465230c7835fcf61a55ea7 (1)

” Het lichaam is een slaaf, de ziel is soeverein, en daarom is het te wijten aan Goddelijke barmhartigheid wanneer het lichaam versleten is door ziekte: want daardoor worden de hartstochten verzwakt en komt een mens tot zichzelf; inderdaad, lichamelijke ziekte zelf wordt soms veroorzaakt door de passies. ”

Serafin van Sarov “

border ksla

SERAFIM VAN SAROV : ZIJN LEVEN

1. Het leven van St. Seraphim vóór het klooster

St. Seraphim van Sarov.
St. Seraphim werd geboren op 19 juli 1759 en vernoemd naar St. Prokhor, wiens feestdag wordt gevierd op de 28e dag van diezelfde maand. Zijn vader heette Isidore en zijn moeder Agafia. Zijn ouders kwamen uit gerespecteerde en rijke koopmansfamilies. Isidore had de taak op zich genomen om een kerk te bouwen gewijd aan St. Sergius van Radonezh, gebaseerd op een ontwerp van de beroemde architect Rastrelli, maar hij stierf voordat hij het kon voltooien. Hij gaf de taak daarom aan zijn vrouw. De jonge Prokhor vergezelde zijn moeder vaak terwijl zij toezicht hield op de bouw van de kerk. Op een dag klom hij met haar naar de top van het belfort en gleed door de steigers en viel op de grond. Zijn bange moeder was er zeker van dat ze hem dood zou vinden. Maar de woorden van de 90e psalm leken duidelijk het gezegende kind te bewaken: Want Hij zal Zijn engelen de leiding over u geven om u op al uw wegen te houden. Zij zullen u op hun handen dragen, opdat gij uw voet niet tegen een steen zult slaan. Toen hij op de grond was neergedaald, vond zij de jongen op zijn voeten staan, geheel en ongedeerd; een onuitwisbare aanwijzing dat Prokhor onder Gods speciale bescherming stond.
Zijn vroomheid in zijn kindertijd was uitzonderlijk, een kwaliteit aangemoedigd door zijn moeder. Op een gegeven moment was de jonge Prokhor erg ziek geworden, en de Moeder Van God verscheen aan hem in een droom, belovend om hem te genezen. Hier is hoe haar belofte werd vervuld: een processie kwam langs het huis van Prohkor’s familie, met het wonder-werkende Kursk Root-icoon van de Moeder Van God. Toen de regen begon te vallen, veranderde de processie van koers en ging door de tuin van Prokhor. Agafia droeg haar zieke jongen om het wonderwerkende icoon te ontmoeten en plaatste hem onder de bescherming van de Moeder Gods. Vanaf dat moment herstelde het kind snel.

Lees verder Seraphim van Sarov

Video’s Pinksteren

Na de dood en opstanding van Jezus Christus weten zijn volgelingen niet goed wat ze moeten doen. Dan gebeurt er iets bijzonders op de 49e dag na Pasen (7*7): Pinksteren. Dit is in lijn met de joodse traditie.
Pasen betekent de opstanding van Jezus Christus. Deze gebeurtenis vindt plaats met Pesach, het joodse feest rond de uittocht uit Egypte. Sjavoet is het feest dat 50 dagen (penta = 5) na Pesach wordt gevierd. Het is een joods oogstfeest. Voor christenen is dit feest het begin van de menselijke oogst, namelijk iedereen vertellen over Christus. Zo begon de Heilige Geest van Jezus Christus rond te waaien en die waait nog steeds rond in de wereld.
Pinksteren wordt het begin van de kerk. De Geest van God wordt niet meer verbonden met de heilige tempel, maar met de mens zelf.
Deze gebeurtenis was zo belangrijk, dat ze nog steeds met 2 feestdagen wordt herdacht

Taizé – VENI SANCTO SPIRITUS

Kom Heilige Geest

Ik moet weggaan – PINKSTEREN

Pinksteren zondag

4ff1843f08ea65bc2f2de73c276cf361

PINKSTEREN

Feest van de Heilige Drie-eenheid
Nederdaling van de Heilige Geest over de Apostelen

e085e1fd93d2f37a8e4567bdd34d6f1a

LEZINGEN :
Eerste lezing : Handelingen 2,1-11

Pinksteren
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’

332eef7721a8ec0e0d81e038468f5cfb

Lees verder Pinksteren zondag

Pinksteren – preek

border pinksteren

e085e1fd93d2f37a8e4567bdd34d6f1a

Het zegel van de gave van de Heilige Geest – Een preek voor de zondag van Pinksteren

Het Feest van vandaag is niet alleen een feest dat de Heilige Geest eert, maar alle drie de personen van de Ene Godheid. De Heilige Drie-eenheid is vandaag volledig aan de Kerk geopenbaard door de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt in ons de hele geïncarneerde bedeling van de Heer Christus, de Zoon van de Vader, actief. Deze Zoon werd een Man voor dit doel, omwille van de mens die geschapen werd als de kroon van de schepping.
De Heilige Geest is als het ware een bepaald deel van de oorspronkelijke natuur van de mensheid — niet in wezen, maar door de genade van vereniging. Hij is als een bepaalde eigenschap, een natuurlijk maar meer dan natuurlijk orgaan van het leven, een essentieel onderdeel van het ware bestaan van de mens. Om zeker te zijn, is er geen verwarring: de menselijke natuur is niet de Goddelijke, noch de Goddelijke mensheid. Maar, samen met alle machten die aan de mensheid zijn geschonken, is het grootste inderdaad het feit dat hij vanaf het begin onafscheidelijk en zonder verwarring voor de Goddelijkheid op een zeer wonderbaarlijke manier verenigd was.

Lees verder Pinksteren – preek

Fyodor Dostoevsky : Hou van dieren….

blob (2)

Hou van dieren : God heeft hen onbezorgd de beginselen van denken en vreugde gegeven. Maak hun vreugde niet lastig, maak ze niet lastig, ontneem ze hun geluk niet, werk niet tegen Gods bedoeling in. Mens, wees niet trots op uw superioriteit ten overstaan van dieren; zij zijn zonder zonde, en u, met uw grootheid, bezoedelt de aarde door uw verschijning erop, en laat de sporen van uw vuilheid  achter- helaas, het is waar voor bijna ieder van ons!

Fyodor Dostojevsky

Anastasius van Antiochië: Hij is toch geen God van doden?….

anastatius

Anastasius van Antiochië

H. Anastasius van Antiochië (?-599)
monnik en daarna patriarch van Antiochië
Overweging 5, over de Verrijzenis; PG 89, 1358

“Hij is toch geen God van doden, maar van levenden”

Hij is toch geen God van doden, maar van levenden”
“Christus heeft de dood en vervolgens het leven gekend om de Heer te worden van de doden en de levenden” (Rom 14,9); “God is niet de God van de doden, Hij is de God van levenden”. Aangezien de Heer van de doden leeft, zijn de doden niet langer dood maar levend; het leven heerst in hen, zodat zij leven en de dood niet meer vrezen, evenals “Christus, verrezen uit de doden niet meer sterft” (Rom 6,9). Verrezen en bevrijd van de vergankelijkheid, zullen zij de dood niet meer zien; zij zullen delen in de opstanding van Christus, zoals Hijzelf deelde in hun dood. Immers toen Hij op aarde kwam, welke tot dan toe de eeuwige gevangenis was, was dat om “de bronzen deuren te breken en de ijzeren grendels te verbrijzelen” (Jes 45,2), om ons leven uit de vergankelijkheid te trekken door het naar Zich toe te trekken, en om ons de vrijheid te geven in plaats van de slavernij.

Lees verder Anastasius van Antiochië: Hij is toch geen God van doden?….

Gregorius van Nazianze

GREGORIUS VAN NAZIANZE

Aan de alles- transcendente God

 

01-02-0390-gregorius_1
Gregorius-Nazianze-Jr.php +++ ca 1400. Wandschildering Griekenland, Kreta, OLV-klooster.

GEBED VAN ST. GREGORY VAN NAZIANZA
AAN DE ALLES-TRANSCENDENTE GOD 

Alles-Transcendente God (en welke andere naam zou u kunnen beschrijven?), Welke woorden
kunnen Uw lofzang zingen?
Geen woord doet U recht.
Welke geest kan je geheim onderzoeken?
Geen geest kan U omvatten.
U bent alleen buiten de kracht van spraak,
maar alles wat we spreken komt van U.
U bent alleen buiten de kracht van het denken,
maar alles wat wij kunnen bedenken komt voort uit U.
Alle dingen verkondigen U,
zij die met verstand begiftigd zijn en zij die er niet van verstoten zijn.
Alle verwachting en pijn van de wereld .
Alle dingen spreken een gebed tot U uit,
een stille hymne gecomponeerd door U.
Je onderhoudt alles wat bestaat,
en alle dingen gaan samen naar Uw orders.
Jij bent het doel van alles wat bestaat.
U bent één en U bent allen,
maar U bent geen van de dingen die bestaan,
noch een deel, noch het geheel.
U kunt gebruik maken van elke naam;
Hoe zal ik U noemen, de enige naamloze?
Alles-transcendente God!

GREGORIUS VAN NAZIANZE

Voorafgewijde gaven

download

Wat zijn de voorafgewijde Gaven ?

Wat zijn de voorafgewijde Gaven ?

Door ouderling Epiphanios Theodoropoulos

Onze Kerk heeft vastgesteld dat er elke woensdag en vrijdag van de Grote Vastentijd een andere Liturgie zal worden uitgevoerd, de Liturgie van de Voorafgewijde Gaven. Tijdens deze Liturgie wordt er geen Offer gebracht, dat wil gezegd, er is geen verandering van het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. De Eervolle Gaven, het brood en de wijn, zijn klaar, nadat ze tijdens de vorige zondagse Goddelijke Liturgie voorgeheiligd zijn (daarom wordt de Liturgie “Vooraf geheiligde Gaven” genoemd). Het is nu het Lichaam en Bloed van Christus, en het wordt gewoon aangeboden voor de gemeenschap van het volk. Elke zondag snijdt de priester uit de prosphoren [brood aanbieden] het zogenaamde “Lam”, dat is het vierkante stuk met het zegel waarop staat”ΙΣ-ΧΣ ΝΙ-ΚΑ” [Jezus Christus overwint], en hij plaatst het op de Heilige Diskos. Dan, tijdens het zingen van “Wij zingen U…”, zal dit stuk brood door de zegen van de priester het brood, en de wijn, die zich in de Heilige Kelk bevindt, veranderen in het Lichaam en het Bloed van de Heer. Maar wanneer we in de rouwperiode van de Grote Vastentijd , zal de priester tijdens de zondagse Goddelijke Liturgie niet alleen een stuk uit het zegel van de prosphoron snijden, zoals we hierboven hebben uitgelegd, maar meer (meestal drie) afhankelijk van het aantal vooraf goedgekeurde liturgieën dat hij door de week zal uitvoeren.

Lees verder Voorafgewijde gaven

Augustinus : Daarom is gelukkig zijn niets anders….

blob

Augustinus55

Daarom is gelukkig zijn niets anders dan niet in nood zijn, dat wil zeggen, wijs zijn. Maar als je zoekt naar wat wijsheid is, heeft de rede dit al uitgelegd en verklaard voor zover mogelijk. Want wijsheid is niets anders dan de maat van de ziel, dat wil zeggen, dat waardoor de geest bevrijd wordt, zodat zij niet te veel overloopt en niet tekortschiet in volheid. Want er is een aanloop naar luxe, tirannie, daden van trots, en andere dergelijke dingen waarbij de zielen van ongebreidelde en ongelukkige mannen denken dat ze voor zichzelf plezier en macht krijgen. Maar er is een tekort aan volheid door basis, angst, verdriet, passie en andere dingen, van welke aard dan ook, waardoor ongelukkige mensen zelfs toegeven dat ze ongelukkig zijn

Augustinus van Hippo

Symeon de Nieuwe Theoloog: Het is een goede zaak om in Christus te geloven…..

26e52044cdf1b59f765e94117c92fb33

Het is een goede zaak om in Christus te geloven, want zonder geloof in Christus is het onmogelijk voor iemand om gered te worden; maar men moet ook onderwezen worden in het woord van waarheid en het begrijpen ervan. Het is een goede zaak om onderwezen te worden in het woord van de waarheid, en om het te verstaan is het  essentieel; maar men moet ook de doop ontvangen in de naam van de Heilige en Levensgevende Drie-eenheid, voor het tot leven brengen van de ziel. Het is een goede zaak om de doop te ontvangen en daardoor een nieuw geestelijk leven te verkrijgen; maar het is noodzakelijk dat dit mystieke leven, of deze mentale verlichting in de geest, ook bewust gevoeld wordt. Het is een goede zaak om te de mentale verlichting in de geest te ontvangen; maar men moet manifest ook de werken van licht doen. Het is een goede zaak om de werken van het licht te doen; maar men moet ook bekleed zijn met de nederigheid en zachtmoedigheid van Christus voor volmaakte gelijkenis met Christus. Hij die dit bereikt en zachtmoedig en nederig van hart wordt, alsof dit zijn natuurlijke gezindheid is, zal op onfeilbare wijze het Koninkrijk der Hemelen en de vreugde van Zijn Heer binnengaan.

ST. SYMEON DE NIEUWE THEOLOOG